Thực hiện Quyết định số 2068/QĐ-TTg  ngày 21-12-2017 của Thủ tướng Chính phủ, ĐHQGHN là cơ quan quyết định đầu tư và triển khai các dự án thành phần thuộc Dự án đầu tư xây dựng ĐHQGHN tại Hòa Lạc.

Tại lễ kí kết, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Phan Thị Mỹ Linh cho rằng, lễ chuyển giao là một sự kiện quan trọng và có ý nghĩa cho cả 2 bên. Bộ Xây dựng và ĐHQGHN đã phối hợp chặt chẽ trong việc nghiêm túc triển khai quyết định của Thủ tướng Chính phủ và đảm bảo tính thời điểm chuyển giao.

Lãnh đạo hai cơ quan ký kết chuyển giao dự án.

Bà Mỹ Linh cho biết, cách đây 9 năm, năm 2008, Bộ Xây dựng nhận Dự án này từ ĐHQGHN diễn ra trong bối cảnh có nhiều sự thay đổi: địa giới hành chính của Hà Nội mở rộng, Bộ Giáo dục và Đào tạo qui hoạch lại mạng lưới các trường đại học, chiến lược phát triển của ĐHQGHN đến năm 2020 tầm nhìn 2030, ...

Hiện nay, dự án ĐHQGHN có tổng qui diện tích hơn 1.000 ha bao gồm 21 dự án thành phần, có cấu trúc của một đô thị đại học chất lượng cao. Bà Phan Thị Mỹ Linh cho rằng, công việc khó khăn nhất của Dự án này là công tác giải phóng mặt bằng. Thời gian qua, Bộ Xây dựng đã cố gắng hoàn thành hạ tầng kĩ thuật chung cho giai đoạn 1 của Dự án, làm tiền đề cho việc triển khai các hoạt động xây dựng tiếp theo.

Phát biểu tại buổi lễ, Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Kim Sơn cho biết, cách đây hơn 20 năm, nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã thể hiện tầm nhìn và tư tưởng lớn về phát triển đại học với việc thành lập 2 ĐHQG và tập trung đầu tư cho 2 ĐH này để Việt Nam sớm có ĐH đẳng cấp quốc tế. Nếu thực hiện thành công tư tưởng này sẽ góp phần thúc đẩy khoa học công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước. Đây là tiền đề để thúc đẩy tốc độ phát triển kinh tế xã hội của đất nước trong quá trình hội nhập quốc tế.

Khu Nhà công vụ ĐHQGHN tại Hòa Lạc.

Đến hôm nay, tư tưởng lớn của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt và các cộng sự của ông thời kì đó đã thực hiện được một phần, song ý chí và quyết tâm xây dựng đại học đẳng cấp quốc tế tại Việt Nam thì vẫn còn nguyên giá trị. Điều này có ý nghĩa đặc biệt với tương lai của ĐHQGHN trong chặng đường xây dựng đô thị đại học tại Hòa Lạc.

Việc chuyển giao Dự án Hòa Lạc từ Bộ Xây dựng cho ĐHQGHN là kết quả của mối quan tâm mới và đặc biệt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Chính phủ cùng những chủ trương mới, cơ chế mới, đầu tư mới, nguồn lực mới, giải pháp mới, quyết tâm mới ...

Giám đốc Nguyễn Kim Sơn mong rằng, thời gian tới, Bộ Xây dựng tiếp tục quan tâm hỗ trợ ĐHQGHN trong việc điều chỉnh qui hoạch, xây dựng cơ chế đặc thù, để ĐHQGHN bứt phá thành công.

Thu Phương