Theo đó, Sở GD&ĐT sẽ có trách nhiệm quản lý cấp, phát bằng, chứng chỉ theo quy định của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, quản lý việc sử dụng phôi, cấp phát văn bằng, chứng chỉ đối với các phòng GD&ĐT, cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý.

Cơ sở giáo dục đại học tự chủ và chịu trách nhiệm trong việc in phôi, quản lý, cấp phát văn bằng, chứng chỉ theo quy định của Bộ GD&ĐT. Bản chính văn bằng, chứng chỉ  chỉ được cấp một lần.

Trong trường hợp văn bằng, chứng chỉ đã cấp cho người học nhưng phát hiện bị viết sai do lỗi của cơ quan cấp văn bằng, chứng chỉ thì cơ quan đã cấp văn bằng, chứng chỉ có trách nhiệm giao lại cho người học. Mọi hành vi gian lận trong cấp phát, sử dụng văn bằng, chứng chỉ đều bị nghiêm cấm.

H.T.