Theo đó, Sở GD&ĐT yêu cầu các phòng giáo dục chỉ đạo các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn tổ chức quán triệt đến từng giáo viên các quy định về tuyển sinh đầu cấp để mọi người hiểu rõ và làm đúng quy định; tham mưu UBND quận, huyện, thị xã khẩn trương thành lập đoàn kiểm tra việc tổ chức tuyển sinh năm học 2018-2019, đồng thời ban hành văn bản và có biện pháp chỉ đạo hiệu quả nhằm chấm dứt tình trạng tuyển sinh sai quy định của các trường ngoài công cập trên địa bàn.

Trước đó, ngày 15-3, Bộ GD&ĐT đã công bố Thông tư 05 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh THCS và THPT. Theo đó, Bộ cho phép khảo sát năng lực đầu vào đối với tuyển sinh lớp 6 ở các trường “đặc thù” có số lượng hồ sơ đăng ký vượt nhiều so với chỉ tiêu hằng năm.

Tuy nhiên, theo phản ánh, nhiều trường ngoài công lập không thuộc diện "đặc thù" vẫn thông báo tuyển sinh lớp 1, lớp 6 theo phương thức khảo sát năng lực đầu vào trái quy định.

H.Thanh