Để khắc phục tình hình trên, Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Bình yêu cầu Trưởng phòng GD&ĐT các huyện, thị xã, thành phố, hiệu trưởng các trường phổ thông, các đơn vị trực thuộc Sở không được thu lệ phí tuyển sinh đầu cấp dưới bất kỳ hình thức nào.

Nếu đơn vị nào đã thu cần kịp thời trả lại cho học sinh, phụ huynh học sinh. Trường hợp thực sự cần thu tiền hồ sơ đăng ký tuyển sinh phải có kế hoạch cụ thể, được thống nhất trong tập thể lãnh đạo đơn vị, báo cáo xin ý kiến của cấp có thẩm quyền và tiến hành thủ tục thẩm định giá theo quy định.

Ngoài ra, Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Bình đã chỉ đạo, nghiêm cấm các trường bắt buộc phụ huynh học sinh mua thêm các loại sách, vở bài tập, vở thực hành, tài liệu tham khảo không phù hợp với đổi mới dạy học hiện nay. Các đơn vị không sử dụng các loại sách, tài liệu khác chưa được Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Bình thẩm định.

Võ Dung