Trước tình trạng trẻ em bị tự kỷ có xu hướng gia tăng và hoạt động giáo dục, chăm sóc trẻ tự kỷ còn nhiều bất cập, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vừa yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chỉ đạo kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động của các cơ sở có hoạt động giáo dục, chăm sóc trẻ tự kỷ đảm bảo quyền của trẻ em; kiến nghị các giải pháp tăng cường trách nhiệm của gia đình, nhà trường và xã hội trong chăm sóc, giáo dục trẻ tự kỷ. 

Trước đó, ngày 3-11, Mạng lưới tự kỷ Việt Nam (VAN) đã có văn bản kiến nghị các cơ quan chức năng và nhà chuyên môn về tự kỷ thẩm định “phát minh mới, hướng đi mới trong trị liệu tự kỷ” của ông Phan Quốc Việt, Giám đốc Trung tâm Tâm Việt. 

Theo văn bản kiến nghị của VAN, ông Phan Quốc Việt, người mở trung tâm Tâm Việt “Huấn luyện người tự kỷ thành kỷ lục gia” thường quảng bá là có phát minh mới, mở ra hướng đi mới trong trị liệu tự kỷ. Tuy vậy, trên thực tế ông Phan Quốc Việt chưa bảo vệ thành công một công trình khoa học và được công nhận phát minh này, hay phương pháp này ở bất cứ đâu. Có hay không việc trẻ tự kỷ trở thành vật thí nghiệm của phương pháp chưa kiểm định khoa học. 

Do vậy, VAN mong muốn ở Việt Nam, các cơ quan quản lý y tế, giáo dục, lao động thương binh xã hội, các nhà chuyên môn được đào tạo các lĩnh vực thần kinh học, vận động trị liệu, tâm lý, giao tiếp, hành vi, giáo dục đặc biệt, các hội về Người khuyết tật, về Trẻ em… cùng vào cuộc xem xét làm sáng tỏ vấn đề nêu trên.

H.Thanh