Theo ông Ga, để đảm bảo quyền lợi và tạo điều kiện thuận lợi cho các thí sinh, Bộ GD&ĐT đề nghị các sở GD&ĐT chỉ đạo các đơn vị đăng ký dự thi (ĐKDT) tập hợp các đề nghị sửa chữa sai sót trong dữ liệu ĐKDT của thí sinh, đối chiếu với hồ sơ gốc (phiếu  đăng ký dự thi số 1) và gửi về sở GD&ĐT tổng hợp để chuyển cho các Hội đồng thi trước ngày 24/6.

Các đơn vị ĐKDT in và gửi Giấy báo dự thi đã cập nhật các sửa chữa cho thí sinh trước ngày 27/6.

Đồng thời sửa chữa thông tin ĐKDT của thí sinh thuộc cụm thi tại tỉnh (nếu có) và cập nhật vào cơ sở dữ liệu và hoàn thành việc sắp xếp phòng thi cho thí sinh có thay đổi về môn thi trước ngày 26/6.

H.Thanh