Trước đó, như báo CAND Online đã phản ánh, khi nhận được bằng tốt nghiệp đại học, 138/147 tân cử nhân, kỹ sư của Trường Đại học Yersin Đà Lạt phát hiện thông tin trên bằng lại ghi ngày 22/6/2013, trong khi đó phần ngày trao bằng và ngày vào sổ cấp bằng đều là ngày 22-6-2016.

Bằng mới đúng quy chuẩn đã được cấp lại cho 138 tân cử nhân, kỹ sư

Nhiều chủ nhân sở hữu các văn bằng này sợ sẽ ảnh hưởng đến khả năng xin việc làm vì nhà tuyển dụng có quyền nghi ngờ về tính trung thực của văn bằng. Đó đó họ đề nghị nhà trường phải giải thích rõ, đồng thời đổi lại bằng đại học mới, đúng quy chuẩn hơn.

Trường Đại học Yersin Đà Lạt đã xin ý kiến Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp lại phôi bằng để in bổ sung, cấp lại cho 138 văn bằng bị in lỗi này. 

Kim Ngân