Cụ thể: đã rà soát, điều chỉnh nội dung chương trình giáo dục phổ thông theo hướng tinh giản, loại bỏ những phần trùng lặp, hàn lâm, xa rời thực tế và không phù hợp với trình độ, tâm sinh lý lứa tuổi học sinh; giao quyền chủ động và hướng dẫn nhà trường, giáo viên xây dựng kế hoạch dạy học và thực hiện chương trình giáo dục một cách linh hoạt, phù hợp với đối tượng học sinh và gắn với các di sản văn hóa, lịch sử, thực tiễn địa phương, xây dựng các chủ đề tích hợp, liên môn.

Bên cạnh đó, Bộ GD&ĐT còn mở rộng việc áp dụng mô hình giáo dục mới theo hướng phát triển năng lực và hình thành phẩm chất người học, lấy học sinh làm trung tâm, giúp gắn kết nhà trường, gia đình và doanh nghiệp trong hoạt động giáo dục, đồng thời góp phần phân luồng học sinh sau THCS. Bộ GD&ĐT cũng quyết liệt chỉ đạo công tác đổi mới thi, kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển năng lực của học sinh, trong đó có việc các cơ sở giáo dục chuyển từ kiểm tra kết quả ghi nhớ cuối kỳ sang kết hợp đánh giá phong cách học và năng lực vận dụng kiến thức của học sinh, việc chấm điểm học sinh tiểu học chỉ còn áp dụng trong bài kiểm tra cuối kỳ, cuối năm học…
Chương trình, SGK sẽ loại bỏ phần trùng lặp, xa rời thực tế, giảm bớt áp lực cho người học.
Tuấn Minh