Theo đó, Sở GD&ĐT yêu cầu các phòng GD&ĐT các quận, huyện chỉ đạo các trường THCS trên địa bàn tuyệt đối không được thi, kiểm tra, sát hạch học sinh lớp 6 mới vào trường để xếp lớp dưới mọi hình thức kể từ năm học 2015-2016.

 Riêng việc rà soát với học sinh lớp 6 để tiến hành học tập môn ngoại ngữ phải thực hiện nghiêm túc theo chỉ đạo của sở; thực hiện nghiêm túc việc không tổ chức trường chuyên ở THCS, trừ các trường năng khiếu về nghệ thuật và thể thao.

Ngoài ra, Sở GD&ĐT còn yêu cầu các cơ sở giáo dục tuyên truyền để các bậc phụ huynh và cha mẹ học sinh được biết chủ trương và quy định trên để cùng với cơ quan quản lý giám sát việc thực hiện quy định này tại các cơ sở giáo dục.

H.T.