Theo đó, kinh phí mua, may đồng phục được trích từ nguồn chi thường xuyên của trường, đóng góp của học sinh, sinh viên hoặc các nguồn thu hợp pháp khác phải được công khai thu chi.

Trường hợp cần có sự thay đổi kiểu dáng, màu sắc đồng phục phải được sự đồng ý của Hội đồng trường và Ban đại diện cha mẹ học sinh. Phụ huynh học sinh hoặc Ban đại diện cha mẹ học sinh tổ chức việc may hoặc mua đồng phục theo đúng quy định của thông tư.

Bộ GD&ĐT đề nghị các sở giáo dục và đào tạo tăng cường kiểm tra, chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn triển khai thực hiện các nội dung trên, tổng hợp và báo cáo về Bộ trước ngày 20-12.

H.T.