Năm 2016 có 55.269 thí sinh đạt điều kiện sơ tuyển nộp hồ sơ xét tuyển về các trường CAND, giảm 37.650 thí sinh so với năm 2015 (năm 2015 số lượng đăng ký dự tuyển là 92.939 thí sinh).

Mặc dù số lượng đăng ký giảm song do các thí sinh lựa chọn thi vào ngành công an đều có học lực khá, giỏi nên điểm chuẩn dự kiến vào các trường công an năm nay vẫn sẽ ở mức cao.

Bộ Công an sẽ công bố điểm trúng tuyển vào các trường CAND trước ngày 20-8.

Thanh Huyền