Theo đó, thí sinh được phép mang theo các máy tính cầm tay thông dụng làm được các phép tính số học, các phép tính lượng giác và các phép tính siêu việt vào phòng thi là: Casio FX 570 MS, FX 570 ES, FX 570 ES Lus và FX 570 VN Plus, FX 95, FX 220, FX 500A, FX 500 MS, FX 500 ES, FX 500VNPlus. 

Cùng với đó là các máy tính loại VinaCal 500MS, 570 MS, 570 ES Plus và 570 ES Plus II; Vietnam Calculator VN-500RS, VN 500 ES, VN 500 ES plus function, VN 570 RS, VN 570 ES và VN-570ES Plus; và Sharp EL 124A, EL 250S, EL 506W, EL 509WM.

Ngoài ra, thí sinh cũng được phép mang máy tín Canon F-788G, F-789GA và các máy tính tương đương.

H.T.