Bộ GD&ĐT cho biết, theo phản ánh của một số giáo viên và phụ huynh, chương trình và sách giáo khoa (SGK) Tiếng Việt lớp 1 còn gặp khó khăn trong quá trình dạy và học. 

Để hỗ trợ các nhà trường, giáo viên triển khai thực hiện hiệu quả chương trình, SGK phổ thông mới, Bộ GD&ĐT đề nghị các Sở chỉ đạo các nhà trường xây dựng kế hoạch giáo dục thực hiện chương trình lớp 1 theo hướng phân bổ hợp lý về nội dung và thời lượng dạy học giữa các môn học, hoạt động giáo dục để không gây quá tải; giúp học sinh hoàn thành nhiệm vụ học tập ngay tại lớp học, không giao thêm bài tập về nhà cho học sinh. 

Thời khóa biểu cần đảm bảo tỷ lệ hợp lý giữa các môn học và hoạt động giáo dục, phân bổ hợp lý về thời lượng, thời điểm trong ngày học và tuần học phù hợp với tâm sinh lý lứa tuổi học sinh tiểu học, đặc biệt là học sinh lớp 1.

Bộ GD&ĐT cũng yêu cầu các Sở GD&ĐT tăng cường việc nắm bắt thông tin phản ánh từ các nhà trường, giáo viên và phụ huynh học sinh để trao đổi, cung cấp thông tin và giải đáp kịp thời. 


Huyền Thanh