Ngày 20-7, Phòng Đào tạo và Nghiên cứu khoa học, Trường ĐH Yersin Đà Lạt xác nhận với CAND Online, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đồng ý cấp bổ sung 138 phôi bằng tốt nghiệp đại học mới cho nhà trường in ấn để cấp lại cho các tân cử nhân, kỹ sư.

Bằng Đại học xảy ra sai sót của Trường ĐH Yersin Đà Lạt 

Trước đó, như báo CAND Online đã thông tin, ngày 22-6-2016, Trường ĐH Yersin Đà Lạt ban hành Quyết định 103/QĐ-DYD công nhận 147 sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp ĐH, CĐ, hệ chính quy. Nhà trường đã triển khai in ấn và cấp phát bằng cho các tân cử nhân, kỹ sư.

Tuy nhiên, trong 147 sinh viên được tốt nghiệp năm 2016 và cấp bằng thì có 138 bằng có xảy ra sai sót.

Cụ thể, trên bằng ghi ngày cấp bằng và ngày vào sổ cấp bằng đều là 22-6-2016 nhưng lại xuất hiện thêm dãy chữ số 008/103/152DH, 22/06/13 ở phần cuối bằng tốt nghiệp. Nhà trường sau đó giải thích dãy chữ số trên là ngày kiểm tra thông tin sinh viên trong thời gian theo học.

Trường ĐH Yersin Đà Lạt sẽ cấp lại bằng cho 138 cử nhân, kỹ sư trong thời gian tới

Tuy nhiên, các tân cử nhân, kỹ sư được cấp những tấm bằng có “ký hiệu lạ” này không chấp nhận, đòi nhà trường phải cấp lại bằng mới.

Sau khi nhận được phôi bằng cấp bổ sung từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường ĐH Yersin Đà Lạt sẽ tiến hành in ấn, đồng thời thông báo chính thức tới các tân cử nhân, kỹ sư đến trường làm thủ tục nộp bằng cũ và nhận lại bằng tốt nghiệp mới. 

Kim Ngân