Thí sinh có thể tải đáp án các môn theo link phía dưới:

1- Đáp án môn Toán

2- Đáp án môn Vật lý

3- Đáp án môn Hóa học

4- Đáp án môn Sinh học

5- Đáp án môn Lịch sử

6- Đáp án môn Địa lý

7- Đáp án môn Giáo dục công dân

8- Đáp án môn Tiếng Anh

9- Đáp án môn Tiếng Nga

10- Đáp án môn Tiếng Pháp

11- Đáp án môn Tiếng Trung Quốc

12- Đáp án môn Tiếng Đức

13- Đáp án môn Tiếng Nhật

PV