Chương trình Lãnh đạo Endeavour mới (Endeavour Leadership Program - ELP) là chương trình học bổng có tính cạnh tranh quốc tế của Chính phủ Australia. Chương trình xét duyệt hồ sơ dựa trên thành tích cá nhân và cung cấp học bổng hai chiều phục vụ việc học tập, nghiên cứu và phát triển chuyên môn ngắn hạn và dài hạn với các nước đối tác ưu tiên của Australia. 

Đáng chú ý, Việt Nam được xếp trong nhóm những đối tác ưu tiên cao nhất trong danh sách các quốc gia ưu tiên của chương trình  - một hệ thống quốc gia đối tác mới được áp dụng nhằm đảm bảo việc cấp học bổng của chương trình bám sát các mục tiêu đề ra. 

Điều này không chỉ khẳng định mối quan hệ hợp tác song phương mạnh mẽ và lâu dài trong lĩnh vực giáo dục giữa Australia và Việt Nam mà còn thể hiện Việt Nam là một điểm đến mang ý nghĩa chiến lược quan trọng đối với Australia.

Chương trình ELP niên khóa 2019 chính thức nhận hồ sơ đến 11h59 ngày 15 tháng 11 năm 2018 (theo giờ Australia). Chương trình dành cho mọi lĩnh vực học tập và nghiên cứu, không giới hạn tuổi của ứng viên và nhận hồ sơ trực tuyến. Thông tin chi tiết có tại https://internationaleducation.gov.au/Endeavour.

Chương trình ELP mới là sự kết hợp của hai chương trình Endeavour trước đây – Học bổng Endeavour (dành cho ứng viên cá nhân), và Học bổng dịch chuyển Endeavour (dành cho các cơ sở giáo dục và đào tạo).

Chính phủ Australia sẽ dành 119 triệu AUD Australia cho chương trình ELP trong vòng bốn năm tới, mang lại cho những nhà lãnh đạo Endeavour cơ hội học tập và nghiên cứu ở các cơ sở hàng đầu Australia và trên thế giới.

Từ năm 2007 đã có 445 công dân Việt Nam dành được học bổng Endeavour ngắn hạn hoặc dài hạn. Riêng năm vừa qua, 43 công dân Việt Nam đã nhận được những học bổng danh giá này, trong đó có 13 suất ở bậc học Tiến sĩ – nhiều nhất trong các quốc gia đủ điều kiện tham gia chương trình. Cũng từ năm 2007, đã có 37 sinh viên Australia đến Việt Nam theo chương trình Học bổng Endeavour cũ.Tiên An