Phát huy thành công chương trình học bổng năm 2016 và 2017, từ ngày 10-5 đến ngày 22-5, hội thảo học bổng Acecook Việt Nam 2018 đã được tổ chức tại 9 trường ĐH tại các thành phố lớn (Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Cần Thơ). 

Đây được xem là một trong những chuỗi hoạt động tiêu biểu của Acecook Việt Nam mang ý nghĩa cho cộng đồng, nhất là dành cho sinh viên – thế hệ trẻ Việt Nam. 

Đông đảo sinh viên đến tham dự Chương trình học bổng của Acecook Việt Nam tại Đại học Kinh tế quốc dân.

Năm 2018, Acecook Việt Nam tiếp tục trao 90 suất học bổng (tăng thêm 30 suất so với những năm trước) cho sinh viên chưa có nhiều điều kiện về tài chính nhưng vẫn luôn cố gắng trong học tập và có ý chí phấn đấu, đặc biệt là các bạn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. 

Học bổng năm nay sẽ được triển khai tại các trường: ĐH Công nghiệp Hà Nội, ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội, ĐH Thương mại Hà Nội, ĐH Khoa học Tự nhiên Hồ Chí Minh, ĐH Kinh tế Hồ Chí Minh, ĐH Bách khoa Đà Nẵng, ĐH Ngoại ngữ Đà Nẵng, ĐH Kinh tế Đà Nẵng và ĐH Cần Thơ. Mỗi suất học bổng trị giá 500 USD, tổng giá trị học bổng lên đến hơn 1 tỷ đồng.

Thu Phương