Theo đó, để được chứng nhận đạt chuẩn quốc gia, ngoài các quy định về chương trình đào tạo, cơ sở vật chất và nguồn nhân lực, trường ĐH phải đảm bảo các tiêu chí như: Có ít nhất 70% sinh viên tốt nghiệp có việc làm phù hợp chuyên môn; có 80% số cựu sinh viên được lấy ý kiến (từ ba khóa tốt nghiệp gần nhất) hài lòng về tính thực tiễn của chương trình đào tạo, khả năng thích nghi của sinh viên tốt nghiệp với môi trường công tác…

Việc công nhận trường ĐH đạt chuẩn quốc gia sẽ được Bộ GD&ĐT thực hiện khi trường ĐH đáp ứng ít nhất 90% tổng số tiêu chí của các tiêu chuẩn đã đặt ra. Giấy chứng nhận trường ĐH đạt chuẩn quốc gia sẽ có giá trị trong 5 năm. Thông tư sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 9/11.

H.T.