Cụ thể, có 2 thí sinh mang điện thoại vào phòng thi; 3 thí sinh mang tài liệu vào phòng thi, 1 thí sinh trao đổi bài thi.Trong số 6 thí sinh vi phạm quy chế trên, căn cứ theo mức độ vi phạm, lãnh đạo các điểm thi đã quyết định đình chỉ thi đối với 3 thí sinh, khiển trách 3 thí sinh. 

Theo quy định của Sở GD&ĐT Hà Nội, thí sinh bị đình chỉ môn thi nào thì bài thi môn đó bị cho điểm 0. Thí sinh bị khiển trách ở môn thi nào sẽ bị trừ 25% trong tổng số điểm bài thi của môn đó.
Trong môn thi Ngữ văn buổi sáng ngày 2-6, có 6 thí sinh vi phạm quy chế thi.
H.Thanh