Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, thành phố Hà Nội có 172 điểm thi với 3.773 phòng thi. 12.000 cán bộ, giáo viên được huy động làm nhiệm vụ coi thi và giám sát. Tổng số thí sinh đăng ký dự thi ở môn Ngữ văn trên toàn thành phố là 88.901 em. Tổng số thí sinh đến dự thi là 88.526 em, đạt tỷ lệ 99,6%.

Có 3 thí sinh vi phạm Quy chế thi. Tại các điểm thi trên địa bàn thành phố đều duy trì nghiêm túc kỷ luật phòng thi, không có cán bộ coi thi vắng và không có cán bộ coi thi vi phạm Quy chế thi.


H.Thanh