Thời tiết ở phần lớn các tỉnh, thành phố trong buổi thi đầu tiên nhìn chung khá thuận lợi, giao thông bảo đảm an toàn giúp cho các thí sinh đến dự thi. Tuy nhiên, vẫn có một số học sinh đến dự thi muộn, cá biệt có 2 thí sinh đến muộn quá 15 phút sau khi tính giờ làm bài nên không được dự thi môn Ngữ văn.

Các thí sinh trước giờ vào thi (ảnh minh họa).
Huyền Thanh