Phần thứ nhất: Tình hình thực hiện các nhiệm vụ phát triển Kinh tế - xã hội 5 năm 2016 – 2020

Bước vào thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020, bối cảnh khu vực và thế giới có những yếu tố thuận lợi và khó khăn đan xen, diễn biến phức tạp hơn so với dự báo, tác động đến phát triển kinh tế trong nước như: Xu hướng kinh tế thế giới phục hồi và phát triển; liên kết và tự do hoá thương mại vẫn là xu thế chủ đạo nhưng đan xen yếu tố bảo hộ; tác động mạnh mẽ của phát triển khoa học và công nghệ đến các mặt kinh tế, văn hoá, xã hội; cạnh tranh địa chính trị, địa kinh tế đi đôi với căng thẳng thương mại giữa một số nền kinh tế lớn; chủ nghĩa dân tộc cực đoan, chủ nghĩa bảo hộ trỗi dậy; biến động chính trị và xung đột xảy ra nhiều nơi; diễn biến căng thẳng ở Biển Đông đe doạ hoà bình, ổn định và tác động tiêu cực đến phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Phần thứ hai: Tổng kết thi hành điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII

Sau Đại hội XII của Đảng, Ban Chấp hành Trung ương đã ban hành Quy định số 29-QĐ/TW, ngày 25/7/2016 về thi hành Điều lệ Đảng; Quy định số 30-QĐ/TW, ngày 26/7/2016 thi hành Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; Ban Bí thư đã ban hành Hướng dẫn số 01- HD/TW, ngày 20/9/2016 về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng...

Phần thứ nhất: Tổng kết công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII và phương hướng nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ Đại hội XIII

Năm năm qua, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được tiến hành trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến rất nhanh, phức tạp, khó lường; hòa bình, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế lớn, song đang đứng trước nhiều khó khăn, thách thức. Chủ nghĩa dân tộc cực đoan, chủ nghĩa dân túy đang nổi lên; việc điều chỉnh chiến lược và sự cạnh tranh gay gắt giữa các nước lớn khiến các nước nhỏ luôn phải ứng phó với những biến động khó lường.

Dự thảo báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Báo CAND trân trọng giới thiệu toàn văn dự thảo Báo cáo chính trị tại Đại hội XIII của Đảng.

Đồng chí Lê Quốc Phong được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp

Đồng chí Lê Quốc Phong được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp. Hai Phó bí thư là đồng chí Phan Văn Thắng và đồng chí Phạm Thiện Nghĩa. Đồng chí Nguyễn Văn Thi được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra.

Đồng chí Đỗ Thanh Bình được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang

Sáng 17/10, Đại hội Đảng bộ tỉnh Kiên Giang khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025 công bố kết quả bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới.

TP Hồ Chí Minh cần nắm bắt thời cơ, phát huy lợi thế và hiện thức hóa khát vọng phát triển

Ngày 15/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hồ Chí Minh lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-2025 đã chính thức khai mạc. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Bến Tre phát huy sức mạnh đoàn kết nhân dân, tinh thần Đồng khởi

Ngày 15/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bến Tre khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025 chính thức khai mạc, với phương châm “Dân chủ - Kỷ cương - Đồng thuận - Sáng tạo - Phát triển”.

Đưa Lào Cai thành tỉnh phát triển của vùng trung du, miền núi phía Bắc

Sáng 15/10, Đảng bộ tỉnh Lào Cai khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc

Sáng 15/10, trong ngày làm việc thứ 3, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII đã công bố kết quả Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.