Theo đó, các địa phương thiên tai hạn hán đã được xác định đến thời điểm này là 2 huyện Bác Ái, Thuận Nam và các xã Xuân Hải, Tri Hải, Nhơn Hải, Thanh Hải, Vĩnh Hải - huyện Ninh Hải; xã Mỹ Sơn, Hòa Sơn, Ma Nới, Lâm Sơn, Nhơn Sơn, Quảng Sơn - huyện Ninh Sơn; xã Lợi Hải, Công Hải, Bắc Phong, Bắc Sơn, Phước Kháng, Phước Chiến - huyện Thuận Bắc; xã Phước Hữu - huyện Ninh Phước.

Những đàn cừu trên cánh đồng khô khát. Ảnh: Hữu Toàn

Theo Sở nông nghiệp – phát triển nông thôn tỉnh Ninh Thuận, đến ngày 9-3, lượng nước tại 20 hồ chứa trên địa bàn tỉnh này chỉ còn 53,86 triệu m³, đạt 28,02% dung tích thiết kế. Nghiêm trọng nhất là hai hồ thủy lợi Ông Kinh và Tà Ranh đã cạn kiệt nguồn nước.

UBND tỉnh Ninh Thuận đang chỉ đạo các địa phương tập trung triển khai các biện pháp chống hạn để hạn chế đến mức thấp nhất hậu quả thiệt hại về kinh tế, không để xảy ra tình trạng dân đói, dân khát nước sinh hoạt.

Hữu Toàn