Cụ thể, Thủ tướng giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Bộ Công Thương, Bộ Tài nguyên và Môi trường và UBND các tỉnh: Sơn La, Thanh Hóa và các cơ quan liên quan nghiên cứu, có các giải pháp phù hợp để thay thế nhiệm vụ của hồ chứa nước Pa Ma.

Trong đó nghiên cứu quy hoạch một số hồ chứa nhỏ để giảm ngập, bổ sung nguồn nước cho hạ du, điều chỉnh quy trình điều tiết các hồ chứa trên lưu vực sông Mã, rà soát quy hoạch nâng cấp đê vùng hạ du sông Mã phù hợp với Chiến lược phát triển thủy lợi Việt Nam.

N.Yến