Đồng hành với doanh nghiệp và công nhân viên chức lao động, các cấp Công đoàn ở Hà Nội đã nỗ lực chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người lao động. Song, trong thực tế, điều kiện làm việc và quyền lợi của nhiều người lao động trên địa bàn Thủ đô vẫn chưa được đảm bảo.

Theo Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến, do khó khăn chung của nền kinh tế, tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn vẫn tiếp tục đối mặt với nhiều thử thách, đã ảnh hưởng trực tiếp đến việc làm, đời sống của một bộ phận công nhân viên chức lao động.

Từ những hạn chế, bất cập trong việc thực thi các văn bản pháp luật về lao động, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến nêu ý kiến, các cấp công đoàn cần chủ động tham gia góp ý xây dựng các chính sách, pháp luật có liên quan trực tiếp đến đoàn viên và người lao động, trong đó chú trọng chế tài thực thi pháp luật nhằm bảo vệ quyền lợi công nhân.

Tháng Công nhân năm 2016, với mục tiêu tạo dấu ấn trong cán bộ đoàn viên, công nhân lao động và xã hội, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến nhấn mạnh, các cấp công đoàn Thủ đô sẽ tập trung phối hợp và tăng cường các hoạt động kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật lao động và các chế độ chính sách đối với người lao động . 

Qua đó, các cấp công đoàn kịp thời giải quyết vướng mắc, kiến nghị các cơ quan chức năng xử lý vi phạm, để doanh nghiệp thực sự là “ngôi nhà thứ 2” của người lao động. 

Minh Nghĩa