Theo đó, Thừa Thiên - Huế sẽ huy động nguồn vốn từ ngân sách, ODA hoặc các nhà tài trợ như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Hungary... để thực hiện việc trùng tu, tôn tạo quần thể di tích Đại Nội, các điểm di tích lăng tẩm vua chúa triều Nguyễn...

Đặc biệt, chú trọng cải thiện môi trường đô thị, thu gom xử lý rác thải, tăng cường phát triển lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ văn hóa, xây dựng cảnh quan tự nhiên để thu hút du khách.

A.Khoa