Vào lúc 16 giờ, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 20,1 độ Vĩ Bắc, 115,2 độ Kinh Đông, trên khu vực Bắc biển Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Đông Bắc với tốc độ khoảng 5km/h. Đến 16 giờ ngày 18-6, vị trí  tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 20,8 độ Vĩ Bắc, 116,2 độ Kinh Đông, cường độ tăng lên cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 9. Tiếp đó, áp thấp nhiệt đới giữ nguyên hướng di chuyển và gia tăng tốc độ (10km/h).

Đường đi của áp thấp nhiệt đới 

Do ảnh hưởng cùa hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9 và có mưa giông mạnh. Biển động mạnh. 


K. Vy