Theo GS Ngô Bảo Châu, ông không sử dụng chức danh GS trên Facebook, trừ phi dùng chức danh này khi phải viết thư giới thiệu. Ông cũng không dạy tiếng Anh trên Facebook và không sáng tác thơ lục bát để dạy tiếng Anh. Đặc biệt, ông không dùng Facebook để tấn công cá nhân. Tuy nhiên, trên mạng xã hội hiện đang có nhiều trang Facebook đã mạo danh ông. 

Chỉ cần gõ cụm từ “GS Ngô Bảo Châu”, hàng loạt Facebook đồng thời xuất hiện. Trong số này, có những trang mạo danh GS Ngô Bảo Châu chuyên dùng để đăng thơ lục bát, một số trang chia sẻ việc dạy học tiếng Anh và có cả những trang mạo danh ông để “phát ngôn bừa bãi”. Được biết, đây không phải lần đầu tiên xuất hiện tượng mạo danh trên Facebook bởi trước GS Ngô Bảo Châu đã có rất nhiều người nổi tiếng khác đã bị mạo danh.

H.T.