Bộ Tài nguyên – Môi trường cho biết, trong năm 2016, toàn ngành Tài nguyên - Môi trường đã tiến hành 1.816 cuộc thanh tra, kiểm tra đối với 6.411 tổ chức, cá nhân trên các lĩnh vực quản lí về đất đai, khoáng sản, môi trường, tài nguyên nước, khí tượng thuỷ văn... 

Qua thanh tra, đã xử phạt vi phạm hành chính 60,86 tỉ đồng, thu hồi 5.448,56 ha đất. Riêng Bộ Tài nguyên – Môi trường đã triển khai 109 cuộc thanh tra, kiểm tra đối với 1.176 tổ chức. Ngoài ra còn tổ chức 3 đoàn thanh tra đột xuất đối với 137 tổ chức có nguồn xả thải từ 500m³/ngày đêm trở lên tại 23 tỉnh, thành phố. Kết quả đã xử phạt vi phạm hành chính đối với 375 tổ chức với tổng số tiền trên 36,77 tỉ đồng, kiến nghị thu hồi 3 giấy phép hoạt động.

Những sai phạm chủ yếu được phát hiện là không sử dụng đất, chậm tiến độ thực hiện dự án, sử dụng đất không đúng mục đích, chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất; không thực hiện hoặc thực hiện không đúng, không đầy đủ các nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường; vi phạm về quản lý chất thải nguy hại; không có giấy phép khai thác sử dụng nước dưới đất, không có giấy phép xả nước thải vào nguồn nước; khai thác khoáng sản không có giấy phép, khai thác vượt công suất cho phép, khai thác không có thiết kế mỏ, không lập bản đồ hiện trạng mỏ...

K.Vy