Theo đó, căn cứ số lượng công nhân lao động được hỗ trợ và đi thực tế năm 2018, LĐLĐ Hà Nội giao nhiệm vụ cho Công đoàn các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội tổ chức hoạt động “Xe ôtô Tết 2019” với số lượng công nhân lao động được hỗ trợ ít nhất bằng năm 2018, trong đó LĐLĐ Hà Nội hỗ trợ 1.500 người, số còn lại do Công đoàn các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội hỗ trợ.

Tiêu chí đối với công nhân lao động thuộc diện được hỗ trợ là: công nhân lao động thuộc các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội có hoàn cảnh khó khăn, quê ở các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh; chấp hành tốt nội quy, kỷ luật lao động, tích cực tham gia các hoạt động công đoàn, trong đó ưu tiên nữ công nhân nữ mang thai, nuôi con nhỏ.

Chương trình “Xe ôtô Tết 2019” dự kiến sẽ được LĐLĐ Hà Nội tổ chức vào ngày 1-2-2019 (thứ Sáu, ngày 27-12-2018 âm lịch) tại Nhà điều hành Khu công nghiệp Thăng Long, Đông Anh, Hà Nội.

P.H