Nắm được xu thế này, một số công ty bảo hiểm đã phát triển và tiếp thị các gói bảo hiểm hưu trí trong đó người lao động trả phí hằng năm để khi về hưu có thể nhận phụ cấp hằng tháng trong 10-15 năm, cũng như hỗ trợ tài chính trong các trường hợp ốm đau hoặc qua đời. 

Tuy nhiên, so với số tiền phải bỏ ra thì giá trị lợi ích các công ty bảo hiểm này mang lại cho khách hàng chưa thật sự tương xứng. Ngoài ra, việc chứng minh thủ tục bảo hiểm phức tạp và thiếu minh bạch cũng đã gây ra không ít khó khăn cho khách hàng khi đòi quyền lợi với các công ty bảo hiểm vốn có đội ngũ pháp lý hùng hậu.

Tuy nhiên, ít người biết rằng khách hàng có thể tự lên kế hoạch đầu tư và phân bổ quỹ lương hưu của mình một cách hiệu quả và bền vững với sự hỗ trợ của chuyên viên tư vấn tài chính cá nhân. Sử dụng tư vấn tài chính cá nhân giúp khách hàng tiết kiệm chi phí, nắm bắt thông tin về các sản phẩm tài chính và quan trọng hơn, cho phép khách hàng quản lý tài sản của chính mình.

Ở các nước phát triển, tư vấn tài chính giúp gia đình thiết lập và đạt được nhiều mục tiêu tài chính tương lai như mua nhà, đầu tư cho các con hay về hưu. Một quỹ lương hưu dồi dào cần được xây dựng sớm. Ở Mỹ và Australia, người lao động thường bắt đầu xây dựng quỹ lương hưu từ 20 năm trước khi về hưu. Tuy nhiên, với chiến lược đầu tư hợp lý, hiện người lao động Việt Nam hoàn toàn có thể xây dựng 1 quỹ lương hưu ổn định trong vòng 10 năm. Trong thực tế, 1 khoản đầu tư 5 triệu đồng/tháng trong 10 năm với lãi suất ngân hàng có thể cho người lao động mức lương hưu ít nhất 7 triệu đồng/tháng trong 25 năm sau nghỉ hưu.

Tầm quan trọng của quỹ lương hưu đòi hỏi 1 phương pháp đầu tư an toàn và kỷ luật cao. Người lao động chỉ nên đầu tư vào sản phẩm tài chính của các ngân hàng lớn, có uy tín, tránh đầu tư vào các sản phẩm đa cấp, hứa hẹn lãi suất “khủng” hay “không làm gì cũng có tiền” trên thị trường. 

Cách tốt nhất để người lao động có thể nắm bắt thông tin về các sản phẩm tài chính là thông qua một chuyên viên tư vấn tài chính, người có thể cung cấp cho khách hàng các kênh đầu tư phù hợp với nhu cầu và điều kiện tài chính của từng cá nhân và gia đình. Bất cứ quỹ lương hưu thành công nào cũng không thể thiếu 1 chuyên viên tư vấn có trình độ và đạo đức nghề nghiệp. 

Hiện nay, mặc dù chưa có một hệ thống đào tạo và cấp chứng chỉ chuyên viên tư vấn tài chính quy chuẩn ở Việt Nam, một số ngân hàng và tổ chức tài chính lớn đã bắt đầu phát triển dịch vụ tư vấn tài chính cho khách hàng. 

Với sự phát triển mạnh mẽ về nhu cầu tiêu dùng và đầu tư trong xã hội hiện đại, tầm quan trọng của tư vấn tài chính cá nhân trong mỗi gia đình sẽ chỉ còn là vấn đề thời gian.

Nguyễn Trí Dũng