Không khí lạnh cũng gây thời tiết xấu trên biển. Ở vịnh Bắc Bộ, gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động. Vùng biển ngoài khơi Trung Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 2-3 m, biển động mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 2.

Vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Ninh Thuận đến Cà Mau (bao gồm cả đảo Phú Quý), gió đông bắc mạnh lên cấp 6-7, giật cấp 8, sóng biển cao 2-4 m, biển động mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 2.

Khu vực Bắc và Giữa biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 2-4 m, biển động mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 2.

Khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có mưa rào và dông mạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.
H. Ly