Cụ Tô Đình Cắm, sinh năm 1922, tại bản Um, xã Tam Kim, huyện Nguyên Bình (Cao Bằng), mồ côi cha từ lúc 3 tuổi, năm 17 tuổi tham gia tổ chức Việt Minh. Năm 1944, cụ Tô Đình Cắm được lựa chọn tham gia vào Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân cùng 33 đồng chí khác, bí danh hoạt động là Tô Tiến Lực.

Cụ Tô Đình Cắm, người cuối cùng của Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân qua đời

Sau khi Đội thành lập, cụ Tô Đình Cắm đã cùng đồng đội đã đánh thắng hai trận đầu tiên ở Phai Khắt và Nà Ngần (Cao Bằng).

Trong Cách mạng tháng Tám 1945, cụ Tô Đình Cắm tham gia giành chính quyền tại Bắc Kạn, thành lập chính quyền cách mạng ở Chợ Rã, Thạch Thông. Khi Pháp nổ súng trở lại xâm lược Việt Nam, cụ tham gia đoàn quân Nam tiến, chiến đấu ở các chiến trường Bình Định, Kiên Giang, sau đó bị thương, giải ngũ về quê.

Năm 1947, thực dân Pháp nhảy dù xuống Bắc Kạn, cụ xung phong tái ngũ, được bổ nhiệm chức vụ trung đội trưởng trung đội pháo binh, trực tiếp chiến đấu đánh đuổi kẻ thù. Năm 1954, cụ Tô Đình Cắm chính thức giải ngũ về quê tham gia công tác ở địa phương.

Năm 1992, cụ Tô Đình Cắm cùng gia đình chuyển vào sinh sống tại vùng kinh tế mới ở huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng.

 

Kim Ngân