Cụ thể, Quân đội đã điều động 280.609 lượt cán bộ, chiến sỹ và 6.017 lượt phương tiện như tàu, xuồng, ca nô, ô tô… Lực lượng khác 81.817 người và 3.255 phương tiện các loại.

Được biết, 6 tháng đầu năm 2019, các đơn vị đã huy động 55.389 lượt người/1.799 lượt phương tiện các loại. Trong đó Quân đội điều động 26.771 lượt cán bộ, chiến sỹ và 418 lượt phương tiện. Lực lượng khác 28.618 người và 1.381 lượt phương tiện.

Kết quả trong năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019, các lực lượng ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của Việt Nam đã trực tiếp ứng cứu, xử lý 2.933 vụ, cứu được 6.624 người và 328 phương tiện. Đáng chú ý trong đó, lực lượng Việt Nam đã ứng cứu kịp thời 63 vụ với 266 người và 19 phương tiện liên quan đến nước ngoài.

Hải Châu