Cụ thể, năm 2018, giải quyết việc làm trong nước đạt khoảng 1,5 triệu người. Đối với tạo việc làm ngoài nước, có khoảng 143.000 người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, đạt 129,9% kế hoạch, đây là số lượng cao nhất từ trước đến nay.

Cùng với việc vượt chỉ tiêu trong giải quyết việc làm, tỷ lệ thất nghiệp của lao động trong độ tuổi ở khu vực thành thị trong năm 2018 cũng đã xuống mức thấp nhất trong 11 năm qua, chỉ còn 3,1%.

Được biết, mục tiêu Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đặt ra trong năm 2019 là duy trì tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị ở mức dưới 4%.

Hải Châu