Kết quả 5 tháng triển khai thí điểm cho thấy, trên toàn Phân hệ đã ghi nhận 112.436 trường hợp đăng ký khai sinh (mới và đăng ký lại), trong đó có 105.963 trường hợp đăng ký khai sinh mới được cấp Số định danh cá nhân. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện đã cho thấy cần có sự bổ sung, điều chỉnh tạo điều kiện hơn cho người dân cũng như cán bộ hộ tịch – tư pháp.

Cụ thể, từ ngày 6-6, Cục Công nghệ thông tin, Bộ Tư pháp sẽ tiến hành cập nhật phiên bản mới cho Phân hệ. Trong đó, sẽ bổ sung, điều chỉnh một số nội dung như: thay đổi quy trình đăng ký khai sinh trên phần mềm: Yêu cầu ghi Sổ giấy trước, sau đó mới vào sổ điện tử (ghi thông tin số, quyển số, trang số, các thông tin khai sinh…) và tiếp nhận Số định danh cá nhân. Bổ sung một số tiện ích: cho phép ghi 2 quốc tịch tại phần ghi quốc tịch của cha, mẹ (quốc tịch Việt Nam ghi trước); cập nhật danh mục các dân tộc Việt Nam; cho phép ghi thông tin người ký, chức vụ người ký vào từng hồ sơ sau khi đã hoàn thành đăng ký khai sinh; bổ sung tính năng "Lưu nháp". Đồng thời, cải thiện hiệu năng khi sử dụng.

Sau ngày 4-6, tính năng cập nhật thông tin vào sổ (ghi thông tin Số, quyển số, trang số) sẽ tạm thời bị khóa lại, phiên bản đầy đủ các tính năng của Phân hệ đăng ký khai sinh (có các chức năng về đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin khai sinh…) được triển khai.

Hải Châu