Quang cảnh tại hội nghị tập huấn.

Thành phố Hải Phòng có 1049 cơ sở có người nước ngoài thường xuyên đăng ký lưu trú, tạm trú, riêng tại huyện cát Hải có 197 cơ sở, trong đó có 13 tàu du lịch có người nước ngoài lưu trú qua đêm trên biển.

Trong chương trình hội nghị, Lãnh đạo Cục A72 đã truyền đạt, quán triệt những nội dung, yêu cầu cơ bản về Công tác quản lý cư trú người nước ngoài, Thông tư số 53/2016/TT-BCA ngày 28-12-2016 của Bộ Công an, các quyết định liên quan, đồng thời giới thiệu các ưu điểm, các chức năng của trang khai báo tạm trú, các tính năng kỹ thuật, cách thức vận hành và hướng dẫn tiếp nhận, khai thác và quản lý hệ thống khai báo tạm trú... Giải đáp các thắc mắc của các cơ quan, chính quyền địa phương đại diện doanh nghiệp có cơ sở lưu trú về các vấn đề có thể phát sinh trong quá trình thực hiện…

Nhằm tạo điều kiện cho mọi cơ quan, tổ chức, cơ sở lưu trú, người nước ngoài, người dân sớm tiếp cận được hệ thống, qua đó giúp hiểu rõ những lợi ích, thụ hưởng những tiện ích do hệ thống phần mềm này đem lại.

Văn Thịnh