Đại diện những người vay vốn, anh Nguyễn Đức Phương (36 tuổi, HKTT xã Túc Trưng, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai) rất xúc động và cảm ơn trước sự quan tâm của Công an tỉnh Đồng Nai và xin hứa sau khi nhận được vốn vay từ Quỹ Doanh nhân với ANTT sẽ sử dụng số tiền được vay đúng mục đích chăn nuôi, siêng năng làm ăn để tăng thu nhập cải thiện đời sống và trả tiền theo đúng thời gian quy định.

Mai Phương