Bộ Y tế chủ trì có giải pháp quản lý chặt chẽ việc kinh doanh và sử dụng phụ gia thực phẩm; đẩy mạnh hoạt động kiểm tra, giám sát điều kiện an toàn thực phẩm các bếp ăn tập thể, cơ sở cung cấp xuất ăn sẵn, có giải pháp hiệu quả giảm ngộ độc thực phẩm tập thể.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành kiểm tra, phân loại 100% cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông lâm thủy sản chủ lực của địa phương; công khai kết quả kiểm tra trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân, doanh nghiệp biết.

Đồng thời, Phó Thủ tướng cũng yêu cầu tiếp tục triển khai các chương trình, kế hoạch giám sát, thanh tra và xử lý vi phạm ATTP trong phạm vi toàn quốc. Thời gian triển khai kế hoạch từ 15/12/2014 đến hết 30/3/2015.

V.H.