Cụ thể, TKV dự kiến đến hết tháng 6 sẽ chỉ tiêu thụ được 18 triệu tấn, xấp xỉ 50% kế hoạch năm, trong khi mức tiêu thụ kỳ vọng từ đầu năm là cao hơn. Nguyên nhân được cho biết tiêu thụ than của nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng chỉ đạt 1,3 triệu tấn, bằng 1 nửa so với dự kiến 2,6 triệu tấn vì nhà máy này ngưng hoạt động để sửa chữa.

Thứ hai, tiêu thụ than cho xi măng cũng giảm, do nhiều nhà máy xi măng xuất khẩu 2 chiều (xuất clinke và mua than về), khiến tiêu thụ của TKV giảm 500.000 đến 1 triệu tấn.

Thứ ba là than cho phân bón ảnh hưởng lớn do đầu năm nay hạn hán, tiêu thụ phân bón khó nên nhu cầu than cho sản xuất phân bón cũng giảm.

Do diễn biến này, TKV đã chủ động điều hành giảm sản lượng để giảm tồn kho. Tuy nhiên, ông Nguyễn Văn Biên cho biết, toàn bộ cán bộ, công nhân viên của Tập đoàn vẫn đảm bảo việc làm.

V.H