Các tang vật được Hội đồng tiêu hủy là các sản phẩm thời trang giả mạo các nhãn hiệu “Dior” bảo hộ cho Christian Dior Couture (Pháp) theo Đăng ký quốc tế; nhãn hiệu “Hermès”, “Hermès&hình”, “hình”, “H&hình” bảo hộ cho Hermes International (Pháp) theo Đăng ký quốc tế; nhãn hiệu “Louis Vuitton”, “LV”, “hình”, “LV&hình” bảo hộ cho Louis Vuitton Malletier (Pháp) theo các Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hóa…

Số lượng sản phẩm bị tiêu hủy gồm 2.349 sản phẩm, trong đó có 726 chiếc túi xách, 1.057 chiếc ví da, 39 dây lưng, 6 đồng hồ đeo tay, 19 vòng đeo tay, 290 logo, 210 mặt dây lưng và 2 bán thành phẩm túi xách.

Toàn bộ tang vật vi phạm hành chính nêu trên được tịch thu theo các quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Chánh Thanh tra Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành để xử lý hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu (hành vi giả mạo nhãn hiệu), theo quy định tại Nghị định số 99/2013/NĐ-CP ngày 29-8-2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về sở hữu công nghiệp.

Hải Châu