Ông Vũ Đức Long – Trưởng phòng dự báo thuỷ văn Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ (Trung tâm dự báo Khí tượng thuỷ văn Trung ương) cho biết, hiện nay, nhiều hồ chứa thuỷ điện ở Trung Bộ và Tây Nguyên đã về mực nước chết. Điển hình như thuỷ điện Sê San 4, Đa Mi, Buôn Kuop...

Thuỷ điện Sê San 4 đã về mực nước chết. 

Tính đến ngày 11-3, mực nước tại hầu hết các hồ chứa đều thấp hơn mực nước dâng bình thường từ 2-8m, một số hồ thấp hơn rất nhiều như Kanak 13,41m, Ialy 16,29m, Đại Ninh 13,86m...

Đối với các hồ chứa thuỷ lợi vừa và lớn, việc tích nước chỉ đạt từ 53-82% dung tích thiết kế, một số hồ có dung tích trữ rất thấp như Đá Bàn (Khánh Hoà) chỉ đạt 17,3%, hồ Đạ Ròn, Phước Trung (Lâm Đồng) lần lượt đạt 27% và 19%.

 Trong ít ngày tới, mực nước tại các sông ở Trung Bộ và Tây Nguyên tiếp tục xuống thấp. Lượng dòng chảy trên các sông ở Nghệ An, Quảng Ngãi, Khánh Hoà, Ninh Thuận, Bình Thuận thấp hơn từ 60-90%; các sông ở Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk thấp hơn từ 60-75%.

Trên sông Cái Nha Trang tại Đồng Trăng, sông Đăkbla ở Kon Tum có thể xuất hiện mực nước thấp nhất lịch sử.

K. Vy