Theo đó, TP chấp thuận về nguyên tắc đề xuất của sở xây dựng, lập hồ sơ thu hồi phục vụ mục đích công cộng đối với các trường hợp nhà đất không đủ điều kiện tồn tại, như diện tích dưới 15m2, không hợp khối được với các công trình lân cận hoặc các trường hợp sau 30 ngày có quyết định nhưng không thực hiện việc hợp thửa, hợp khối…

Riêng các trường hợp công trình nằm đan xen với công trình xung quanh, những công trình mà người dân tự cải tạo, chỉnh trang trên cơ sở nguyên trạng cũ và những công trình nơi người dân sống, mưu sinh ổn định từ nhiều năm nay... sẽ giữ nguyên trạng, hợp khối kiến trúc mặt đứng với công trình liền kề và xung quanh hoặc cấp phép có điều kiện bảo đảm an toàn, không gây phản cảm với các công trình xung quanh...

Lãnh đạo TP Hà Nội cũng yêu cầu chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã chịu trách nhiệm trước chủ tịch UBND TP về tình trạng tồn tại hoặc phát sinh thêm các trường hợp nhà siêu mỏng, siêu méo trên các tuyến đường thuộc địa bàn quản lý.

CL