Miền Bắc ít có khả năng xuất hiện không khí lạnh cường độ mạnh. Nhiệt độ cao hơn so với TBNN cùng kì và hầu như không có khả năng xảy ra mưa trên diện rộng.

Tại các tỉnh miền Trung, do ảnh hưởng của gió đông bắc cường độ trung bình nên sẽ có mưa rải rác với lượng mưa tuần phổ biến 10-30mm, nền nhiệt xấp xỉ TBNN.

Các tỉnh miền Nam chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp yếu nên mưa sẽ xuất hiện nhiều hơn nhưng chủ yếu xuất hiện trên các vùng biển giữa và nam biển Đông. Một số khu vực ven biển có thể có mưa rải rác nhưng lượng mưa không lớn, phổ biến dưới 10mm. 


K. Vy