Cuộc thi là khởi nguồn cho những ý tưởng mới, hướng tới góp phần hoàn thiện chính sách, Bộ Luật Lao động sửa đổi, Bộ Luật Việc làm, Bộ Luật Giới.

Thông qua cuộc thi, Ban Tổ chức mong muốn sẽ tạo ra những kinh nghiệm ban đầu để triển khai nhiều hoạt động nghiên cứu lớn hơn trong tương lai. 

Cuộc thi là sáng kiến chung của Tổ chức Lao động quốc tế tại Việt Nam và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội; đồng thời là hoạt động then chốt trong khuôn khổ Dự án Quan hệ lao động mới, với mục đích hướng tới tăng cường xây dựng cơ sở dữ liệu về quan hệ lao động tại Việt Nam.

 Theo đó, đối tượng tham dự Cuộc thi gồm các ứng viên là sinh viên cao học, nhà nghiên cứu độc lập, tổ chức nghiên cứu, cơ quan nghiên cứu nhà nước và ngoài nhà nước, trường đại học công lập và dân lập. Những ứng viên có cơ hội nhận giải thưởng của Cuộc thi lên tới 100.000.000 đồng.

Hồ sơ đăng ký dự thi được viết bằng tiếng Việt (khuyến khích viết song ngữ Anh - Việt), phù hợp với mẫu do Ban Tổ chức cung cấp; gửi tới địa chỉ: han_contest@ilo.org dưới dạng PDF trước ngày 25-6-2018.

Hải Châu