Ngoài chức năng tư vấn, chăm sóc, điều trị đối với người nghiện, các “điểm tư vấn” còn huy động sự tham gia của chính quyền, mặt trận, các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân chung tay giúp đỡ người nghiện tái hòa nhập với cộng đồng. Tại phường An Sơn, “điểm tư vấn” đầu tiên vừa được thành lập, với 8 thành viên, do ông Nguyễn Thọ Pha, Phó Chủ tịch UBND phường An Sơn làm Tổ trưởng.

Ông Pha cho hay, tại phường đang quản lý 41 người sử dụng và nghiện ma túy, nhưng trên thực tế, số lượng chưa thống kê được còn rất nhiều. Đối tượng nghiện có tuổi đời từ 18 - 40, trong đó có nhiều trường hợp là trụ cột gia đình; từ khi sa vào ma túy thì gia đình đổ vỡ, ly hôn, con cái thất học, gây ra nhiều hệ lụy xấu cho xã hội. Dù địa phương đã tích cực vận động, giúp đỡ và áp dụng các hình thức quản lý, giáo dục, song do chưa có một cơ quan chuyên trách đảm nhận vai trò cầu nối giữa người nghiện với gia đình, cộng đồng nên tỉ lệ tái nghiện vẫn còn khá cao.

Do đó, mô hình “điểm tư vấn” ra đời sẽ đảm nhận chức năng tiếp cận, đón tiếp, tư vấn đầy đủ các quyền lợi và nghĩa vụ có liên quan đến người nghiện, hoặc sau khi đã cai nghiện trở về gia đình; đồng thời hỗ trợ, giới thiệu những việc làm phù hợp, nhằm giúp người cai nghiện thay đổi cuộc sống. Theo thống kê, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam có 758 người nghiện ma túy; có 119/244 xã, phường, thị trấn có tệ nạn ma túy, chiếm 49%. Trong đó, có từ 70 - 80% trường hợp tái nghiện sau khi cai nghiện thành công ở các trung tâm điều trị

An Khang - Hoàng Bin