Công trình “Xử lý khoảng cách pha - đất khoảng néo 76 - 81 và 81 - 98 ĐZ 220 kV Hoà Bình - Nho Quan” là công trình thực hiện với nội dung rút độ võng dây dẫn tại các khoảng cột 79 - 80, 80 - 81, 81 - 82 của khoảng néo 76 - 81 và 81 - 98 nhằm đảm bảo khoảng cách pha - đất không đảm bảo quy phạm do tác động của các yếu tố về cơ, nhiệt… qua thời gian vận hành. 

Đoạn tuyến phải xử lý (từ vị trí 76 – 98 đường dây 220 kV Hòa Bình - Nho Quan) dài 8,2 km, vượt cắt qua 1 đường dây 110 kV và 4 đường dây 35 kV, cùng hàng chục đường điện dân sinh. 

Nếu phải cắt điện các đường dây này, đồng nghĩa với việc phải cắt khoảng 45 MVA cấp điện cho phụ tải, ảnh hưởng rất lớn đến sinh hoạt và các hoạt động sản xuất của dân cư khu vực các huyện Lạc Sơn, huyện Yên Thủy của tỉnh Hòa Bình.

Công nhân điện lực đang xử lý kỹ thuật trên đường dây.

Để hạn chế tối đa việc cắt điện các đường dây điện lực giao chéo phía dưới trong công tác thi công sửa chữa, cùng với quyết tâm phấn đấu lần đầu tiên trong EVNNPT thực hiện thi công rút độ võng dây dẫn đường dây 220 kV mà không cắt điện các đường dây giao chéo, Truyền tải điện Hòa Bình đã đổ rất nhiều công sức vào công trình này. 

Cụ thể, việc triển khai khảo sát, lập phương án thi công đã được thực hiện hết sức chi tiết, đặc biệt là bổ sung các giải pháp để nâng cao hệ số an toàn, đảm bảo trong mọi tình huống thi công không được vi phạm khoảng cách phóng điện với các đường dây điện lực giao chéo phía dưới; phương án thi công đã được trình bày và bảo vệ thành công trước các phòng ban chức năng cùng Ban giám đốc của Công ty Truyền tải điện 1.

Để thi công công trình này, Truyền tải điện Hòa Bình đã huy động gần 100 cán bộ, công nhân của đơn vị, đồng thời có sự hỗ trợ của các đơn vị bạn như truyền tải điện Thanh Hóa, Ninh Bình, Tây Bắc 2... và của Công ty truyền tải điện 1. 

Với tinh thần quyết tâm và tập trung cao độ, vượt qua thời tiết giá rét, công trình đã hoàn thành đạt tiến độ, chất lượng, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và thiết bị. Việc hoàn thành công trình có ý nghĩa hết sức to lớn trong việc nâng tầm về năng lực thi công sửa chữa đường dây của truyền tải điện Hòa Bình nói riêng và Công ty Truyền tải điện 1 nói chung trong toàn EVNNPT. 

Công trình sẽ là cơ sở để cán bộ, công nhân viên của Công ty truyền tải điện 1 tự tin, sẵn sàng đảm nhận các nhiệm vụ mới với nhiều thách thức trong tương lai.

V.H.