​Đại tá Lê Bá Chinh, Giám thị Trại tạm giam Công an Thanh Hóa cho biết: Các trường hợp được tha tù trước thời hạn có điều kiện đều là những phạm nhân chấp hành tốt quy định, nội quy trại tạm giam, tạm giữ, tích cực học tập, lao động. Trong quá trình chấp hành án phạt tù, những phạm nhân này được xếp loại cải tạo từ khá trở lên, đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn khác theo quy định của pháp luật. Công tác tha tù trước thời hạn có điều kiện đã được Ban giám thị triển khai khẩn trương, nghiêm túc, công khai, minh bạch, tuân thủ chặt chẽ các quy định của pháp luật. 

​Phạm nhân Hoàng Văn Hiếu xã Sơn Thủy, huyện Quan Sơn vui mừng vì sắp được trở về gia đình.

​Phạm nhân Hoàng Văn Hiếu khi biết tin mình được tha tù trước thời hạn có điều kiện đã xúc động cho biết: Từ khi vào trại cho đến nay, được sự quan tâm giúp đỡ, giáo dục, rèn luyện của Ban Giám thị Trại Tạm giam Công an tỉnh, nhất là cán bộ quản giáo, bản thân đã luôn chấp hành tốt các quy định của trại. Qua đó, nhận thức được lỗi lầm của mình, nỗ lực lao động phấn đấu để chuộc lại lỗi lầm.

Lần này được tha tù trước thời hạn có điều kiện, bản thân xin hứa khi trở về địa phương sẽ tiếp tục rèn luyện, chấp hành tốt chính sách, pháp luật của Nhà nước để trở thành người có ích cho gia đình và xã hội. 

Thái Thanh