Theo Quyết định số 25-2019/QĐ-UBND ngày 24-10-2019 của UBND TP Hồ Chí Minh về giá nước sạch sinh hoạt tại thành phố lộ trình từ năm 2019 - 2022, từ ngày 15-11-2019, giá nước sạch sinh hoạt mới áp dụng cao hơn mức cũ 6% (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng). Trong đợt điều chỉnh giá nước lần này có mức ưu đãi cho hộ nghèo và cận nghèo.

Cụ thể, với định mức sử dụng nước dưới 4m3/người/tháng, giá nước tăng từ 5.300 lên 5.600 đồng/m3. Riêng hộ nghèo và hộ cận nghèo được hỗ trợ với giá 5.300 đồng/m3 cho định mức trên.

Giá nước đối với hộ dân

Nếu sử dụng nước trong định mức từ 4m3 đến 6m3/người/tháng, đơn giá mới là 10.800 đồng/m3 so với mức cũ 10.200 đồng/m3. Với định mức cao nhất trên 6 m3/người/tháng, đơn giá nước mới là 12.100 đồng/m3 so với con số 11.400 đồng/m3 trước đây.

Giá nước đối với cơ quan, đơn vị sản xuất, kinh doanh

Định mức sử dụng nước sạch được xác định trên số nhân khẩu thường trú và tạm trú dài hạn căn cứ theo sổ hộ khẩu thường trú và sổ tạm trú. Mỗi nhân khẩu chỉ được đăng ký định mức tại một thuê bao đồng hồ nước.

Trường hợp nhiều hộ gia đình sử dụng chung một đồng hồ nước, tính tổng định mức các nhân khẩu sử dụng chung cho người đứng tên đăng ký đồng hồ nước.

Với trường hợp người không có hộ khẩu thường trú tại TP Hồ Chí Minh nhưng có thời hạn hợp đồng thuê nhà từ 12 tháng trở lên, định mức sẽ được tính như nhân khẩu thường trú, căn cứ vào giấy xác nhận tạm trú và hợp đồng thuê nhà có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền.

Cũng theo lộ trình này, đến năm 2022, mức giá nước sạch sinh hoạt cao nhất là 14.400 đồng/m3.


Nhân Sơn