Cùng với đó, Bến Tre tiếp tục tăng cường công tác truyền thông nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường của các cấp, các ngành, đoàn thể và nhân dân thông qua các mô hình xử lý rác hộ gia đình, lồng ghép trong các chương trình xây dựng nông mới ở các xã…

Tỉnh kiến nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét cấp phân bổ vốn để hỗ trợ tỉnh triển khai khắc phục ô nhiễm môi trường nghiêm trọng ở ba bãi rác Phú Hưng, Bình Đại và Thạnh Phú.

Hiện nay, tỉnh Bến Tre chưa có hệ thống thu hồi, tái chế, tái sử dụng rác thải sinh hoạt. Việc phân loại chủ yếu được thực hiện dưới hình thức thu gom những vật liệu có thể bán được (bọc nilon, nhôm, sắt thép, đồ nhựa…) để bán cho các cơ sở thu mua phế liệu. Công việc này được thực hiện qua 3 bậc tại hộ gia đình, tại các điểm trung chuyển và tại bãi rác. 

Đến nay, tỷ lệ thu gom rác thải sinh hoạt đô thị bình quân của tỉnh đạt 78%; trong đó, thành phố Bến Tre có tỷ lệ thu gom cao nhất đạt 91%, tiếp theo là huyện Châu Thành đạt 75%, Mỏ Cày Nam đạt 73%. Các thị trấn, các khu dân cư của các huyện thu gom từ 68-73% lượng rác thải.

Theo Công ty cổ phần Công trình Đô thị Bến Tre, trên địa bàn thành phố, hệ thống thu gom đã phủ kín toàn bộ ranh giới các phường, xã trong thành phố. Tại các thị trấn, khu dân cư của các huyện còn lại, việc thu gom, vận chuyển rác được thực hiện bởi các đội vệ sinh môi trường thuộc UBND các thị trấn hoặc các doanh nghiệp tư nhân dưới sự phối hợp quản lý của phòng kinh tế hạ tầng huyện.

Đến nay, tỉnh Bến Tre có 10 bãi chôn lấp rác tập trung, với tổng diện tích là 13,14ha, chủ yếu được xử lý bằng phương pháp chôn lấp hoặc kết hợp với đốt. Hầu hết các bãi rác hiện có đều quá tải so với lượng rác phát sinh hiện tại. 

Ngoài ra, dự kiến đến cuối tháng 7-2018, tỉnh sẽ đưa vào vận hành Nhà máy xử lý rác ở xã Hữu Định, huyện Châu Thành. Đây là nhà máy áp dụng phương pháp phân loại và ủ phân sinh học do Công ty cổ phần Xử lý rác thải Bến Tre làm chủ đầu tư.

Hiện, tỉnh Bến Tre có 10 bãi xử lý chất thải rắn đang hoạt động chủ yếu xử lý chất thải rắn cho các khu vực đô thị. Tuy nhiên, hiện nay chỉ mới có 2 bãi rác được trang bị hệ thống thu gom nước rỉ rác, gồm Khu xử lý chất thải rắn Mỏ Cày Nam và Khu xử lý chất thải rắn huyện Giồng Trôm.

Tuy nhiên, hiện việc xử lý rác thải trên địa bàn tỉnh Bến Tre còn nhiều khó khăn, nhất là thiếu nguồn kinh phí để nâng cấp, cải tạo các bãi rác hiện hữu cũng như đầu tư xây dựng các khu xử lý rác thải mới. 

Đối với việc xây dựng nhà máy xử lý chất thải rắn, bãi chôn lấp chất thải rắn hợp vệ sinh và xây dựng hệ thống xử lý nước rỉ rác, tỉnh vẫn đang tranh thủ các nguồn vốn hỗ trợ từ Trung ương hoặc kêu gọi xã hội hóa nên tiến độ còn chậm.

Công Trí